Betlejemskie światło

Dwójka harcerzy przed budynkiem GDKzB oraz kobieta ze światełkiem betlejemskim

Z rąk Pabianickich Harcerzy ZHP otrzymaliśmy Betlejemskie Światło – symbol pokoju, pojednania i poświadczenie wzajemnego zrozumienia…
Dziękujemy za ten wyjątkowy dar.