Zajęcia plastyczno – twórcze dla najmłodszych

uśmiechnięte dzieci
dzieci na zajęciach
dzieci malują farbami