Uwaga Możliwość opłat za zajęcia drogą elektroniczną

Informacja
Od 22.03.2017 r. GDKzB w Ksawerowie uruchamia możliwość płatności przelewem za zajęcia. Prosimy, aby w tytule przelewu informacja wyglądała następująco :
nazwa sekcji. imię i nazwisko uczestnika zajęć. okres jakiego opłata dotyczy. Przykładowo:
Pilates.Anna Kowalska.kwiecień 2017
Nr konta do zajęć ruchowych (zumba, zumba kids, joga, pilates, fitness, zdrowy kręgosłup, taniec, gimnastyka dla dzieci, karate…
60 8788 0009 2012 0029 2779 0003
Nr konta do pozostałych zajęć (instrumenty, wokal, zajęcia plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, języki obce…
70 8788 0009 2022 0029 2779 0002
Na konto wpłacamy kwotę za cały miesiąc, bez potrąceń. Jednocześnie prosimy, aby w przypadkach dłuższych nieobecności, chorób, które powodują zmniejszenie opłaty kwestie wpłat za zajęcia regulować w sekretariacie.

Post Author: Emilia Anna Przybyłek