Klub Kultury Czynnej

Klub Kultury Czynnej

Został zorganizowany z myślą o osobach, które pragną czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy.

Tworzy platformę do integracji mieszkańców i jest ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Obecnie obejmuje zajęcia ruchowe, gimnastykę, fitness i pilates oraz animację taneczną.

Uczestnicy organizują i aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez gminę i GDKzB.

Post Author: Emilia Przybyłek